Söndag 22 sept. Hanna Karlberg, Siv och Christer Lestander

Söndag 29 sept. Inga-Lena Mattsson, Maria och Philip Mattsson
Söndag 6 okt. Svante och Eva Söderberg, Jennie och Karl Frykholm

Söndag 13 okt. Carina och Roger Moregård, Evanilda Lindfors
Söndag 20 okt. Lemek och Jennie Edorsson, Rolf och Lilian Samuelsson
Lör-Söndag 26-27 okt. Eva och Ivan Karlberg, Elisabeth Fahlberg
Söndag. 10 nov. Cecilia och Simon Larsson, Ulla Söderberg, Gabriella
Söndag 17 nov. Olivia Karlberg, Sara och Samuel Öjbrandt, Anneli Edorsson
Söndag 24 nov. David och Lilian Holmner, Rebecca och Oskar Stålnacke
Söndag 1 dec. Eva Karlberg, Elsy Ranqvist
Söndag 8 dec.
Söndag 15 dec.