Grupp 1
David Holmner ansv
Lilian Holmner
Karl-Magnus Persson
Susanne Persson
Ulla Söderberg
David Söderberg
Märta Lestander
Elsy Rankvist
Karin Fjellner
Carina Moregård
Roger Moregård
Jakob Moregård
Hanna Karlberg
Olivia Karlberg

Rebecca Stålnacke

Oskar StålnackeAugusti: Grupp 2
September: Grupp 1
Oktober: Grupp 2
November: Grupp 1

December: Grupp 2
Januari: Grupp 1
Februari: Grupp 2
Mars: Grupp 1
April: Grupp 2
Maj: Grupp 1
Juni: Grupp 2

Grupp 2
Eva Karlberg ansv
Ivan Karlberg
Eva Söderberg
Svante Söderberg
Inga-Lena Mattsson
Karin Grundström
Siv Lestander
Evanilda Lindfors
Elisabet Fahlberg
Harald Fahlberg
Rut Holmgren
Lilian Johansson
Rolf Samuelsson