Lista för fikaansvar finns att
få på nummer: +004696161210

Vill du få vårt veckosms?
så meddela det till mötesledaren
på nästa gudstjänst så löser vi det