Kalender 2020

12 september
Kl. 18.00 Bön och Lovsångsgudstjänst med nattvard

19 september
Kl. 11.00 Gudstjänst

26 september
Kl. 11.00 Gudstjänst med besök av Samuel Ärlebrandt

3 oktober
Kl. 11.00 Gudstjänst

10 oktober
Kl. 11.00 Gudstjänst i Svenska Kyrkan

17 oktober
Kl. 16.00 Middag
Kl. 16.45 Gudstjänst

24 oktober
Kl. 11.00 Gudstjänst med besök av Roland Pettersson

31 oktober
Kl. 11.00 Gudstjänst

5-6 november
Församlingsläger (mer information via Eva Karlberg)

14 november
Kl. 11.00 Gudstjänst

21 november
Kl. 11.00 Gudstjänst