Oktober

Söndag 1 oktober
15.00 Konsert för Världens Barn (Tema Disney)

Söndag 8 oktober

Söndag 15 oktober
11.00 Träffen för barn mellan 4-11 år
Ingen gudstjänst

Söndag 22 oktober
11.00 Gudstjänst med besök av Rolle Petersson
från Älska Norrland

Söndag 29 oktober
11.00 Lovsångsgudstjänst

November

3-4 November
Församlingsläger