MAJ
Söndag 8 maj
10.00 Gudstjänst


Söndag 15 maj
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Svenska Kyrkan tillsammans med UMU

Söndag 22 maj
16.00 Gemensam middag
17.00 Gudstjänst, Simon Larsson

Söndag 29 maj
11.00 Bönegudstjänst