December

3 December
Kl. 11.00 Adventsgudstjänst
Advents och julsång
Temapredikan: Det är advent

10 December
17.00 Församlingsmöte med Förhandlingar
bl.a om deltagande i NFU, missionsfrågor
18.00 Bön och Lovsång med nattvard

26 December, Annandag jul
18.00 Musikcafé