Vår vision

"Göra Guds rike synligt i Arjeplog genom förvandlade människor."


Vi i Pingstförsamlingen i Arjeplog vill vara tydlig och målmedveten i församlingsarbetet
vilket är viktigt för att på bästa sätt ta tillvara alla medlemmars gåvor och längtan.
Visionen innefattar det vi tror att Gud har kallat oss att göra på den ort där vi finns.
 
"Göra Guds rike synligt i Arjeplog genom förvandlade människor."

Det är det här vi i Pingstförsamlingen i Arjeplog
drömmer om ska ske i vårt samhälle och över vårt land.
Vi önskar därför att alla medlemmar ska arbeta tillsammans
för att få se den här visionen bli mer och mer synlig mitt ibland oss.
 

Läran i församlingen bygger på Guds ord – Bibeln. Vi tror att hela Bibeln är inspirerad av Gud som har talat till människor som skrivit hans ord. Vi tror att Guds ord ger den bästa modellen för ett kristet liv och önskar att varje medlem ska upptäcka det. Gud har skapat varje människa och älskar henne oerhört mycket därför har han gett oss en instruktionsbok. Han vill att vi som människor är rädda om oss och vill visa genom sitt ord hur vi människor mår bäst. Jesus Guds son kom till jorden som människa och levde ut Guds ord för att vi skulle ha ett exempel.