Vad tror vi på?

Vi tror på den ende evige Guden, världens skapare och Herre: Fadern, Sonen och den helige Ande.

Vi tror att hela Bibeln är Guds ord, utan fel och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.

Vi tror på Jesus Kristus, Guds son, född av en jungfru.
Att han genom sin död på korset dog för alla människors synder.
Att han uppstod från döden och lever idag som kungars kung och Herrars Herre.

Vi tror att den helige Ande är sänd av Gud som hjälpare, lärare och vägledare.
Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och är en helhet av ande,kropp och själ.

Vi tror att varje människa är en evighetsvarelse.
Endast genom att tro på Jesus Kristus och bekänna honom som Herre
i sitt liv kan människan få syndernas förlåtelse och evig gemenskap med Gud.

Vi tror att dopet i vatten, genom nedsänkning, är en naturlig följd av frälsningen.
Vi tror på uppfyllelsen av den helige Ande och utövandet av alla de andliga gåvor som omtalas i Bibeln.
Vi tror att helande från sjukdom och andra under kan ske som svar på bön.

Vi tror att Jesus Kristus ska återvända personligt och synligt, i makt och härlighet.